Klavye Alt Kodları

Klavye Alt Kodları ve Sık Kullanılan Semboller


Klavye Alt Kodları

Alt + 1 = ☺ Alt + 2 = ☻ Alt + 3 = ♥ Alt + 4 = ♦ Alt + 5 = ♣ Alt + 6 = ♠ Alt + 7 = • Alt + 8 = ◘ Alt + 9 = ○ Alt + 10 = ◙ Alt + 11 = ♂ Alt + 12 = ♀ Alt + 13 = ♪ Alt + 14 = ♫ Alt + 15 = ☼ Alt + 16 = ► Alt + 17 = ◄ Alt + 18 = ↕ Alt + 19 = ‼ Alt + 20 = ¶ Alt + 21 = § Alt + 22 = ▬ Alt + 23 = ↨ Alt + 24 = ↑ Alt + 25 = ↓ Alt + 26 = → Alt + 27 = ← Alt + 28 = ∟ Alt + 29 = ↔ Alt + 30 = ▲ Alt + 31 = ▼ Alt + 33 = ! Alt + 34 = ” Alt + 35 = # Alt + 36 = $ Alt + 37 = % Alt + 38 = & Alt + 39 = ‘ Alt + 40 = ( Alt + 41 = ) Alt + 42 = * Alt + 43 = + Alt + 44 = , Alt + 45 = – Alt + 46 = . Alt + 47 = / Alt + 48 = 0 Alt + 49 = 1 Alt + 50 = 2 Alt + 51 = 3 Alt + 52 = 4 Alt + 53 = 5 Alt + 54 = 6 Alt + 55 = 7 Alt + 56 = 8 Alt + 57 = 9 Alt + 58 = : Alt + 59 = ; Alt + 60 = < Alt + 61 = = Alt + 62 = > Alt + 63 = ? Alt + 64 = @ Alt + 65 = A Alt + 66 = B Alt + 67 = C Alt + 68 = D Alt + 69 = E Alt + 70 = F Alt + 71 = G Alt + 72 = H Alt + 73 = I Alt + 74 = J Alt + 75 = K Alt + 76 = L Alt + 77 = M Alt + 78 = N Alt + 79 = O Alt + 80 = P Alt + 81 = Q Alt + 82 = R Alt + 83 = S Alt + 84 = T Alt + 85 = U Alt + 86 = V Alt + 87 = W Alt + 88 = X Alt + 89 = Y Alt + 90 = Z Alt + 91 = [ Alt + 92 = .. Alt + 93 = ] Alt + 94 = ^ Alt + 95 = _ Alt + 97 = a Alt + 98 = b Alt + 99 = c Alt + 100 = d Alt + 101 = e Alt + 102 = f Alt + 103 = g Alt + 104 = h Alt + 105 = i Alt + 106 = j Alt + 107 = k Alt + 108 = l Alt + 109 = m Alt + 110 = n Alt + 111 = o Alt + 112 = p Alt + 113 = q Alt + 114 = r Alt + 115 = s Alt + 116 = t Alt + 117 = u Alt + 118 = v Alt + 119 = w Alt + 120 = x Alt + 121 = y Alt + 122 = z Alt + 123 = { Alt + 124 = | Alt + 125 = } Alt + 126 = ~ Alt + 127 = ⌂ Alt + 128 = Ç Alt + 129 = ü Alt + 130 = é Alt + 131 = â Alt + 132 = ä Alt + 133 = à Alt + 134 = å Alt + 135 = ç Alt + 136 = ê Alt + 137 = ë Alt + 138 = è Alt + 139 = ï Alt + 140 = î Alt + 141 = ì Alt + 142 = Ä Alt + 143 = Å Alt + 144 = É Alt + 145 = æ Alt + 146 = Æ Alt + 147 = ô Alt + 148 = ö Alt + 149 = ò Alt + 150 = û Alt + 151 = ù Alt + 152 = ÿ Alt + 153 = Ö Alt + 154 = Ü Alt + 155 = ¢ Alt + 156 = £ Alt + 157 = ¥ Alt + 158 = ,, Alt + 159 = ƒ Alt + 160 = á Alt + 161 = í Alt + 162 = ó Alt + 163 = ú Alt + 164 = ñ Alt + 165 = Ñ Alt + 166 = ª Alt + 167 = ▒ Alt + 168 = ¿ Alt + 169 = ⌐ Alt + 170 = ¬ Alt + 171 = ½ Alt + 172 = ¼ Alt + 173 = ¡ Alt + 174 = « Alt + 175 = » Alt + 176 = ░ Alt + 177 = ▒ Alt + 178 = ▓ Alt + 179 = │ Alt + 180 = ┤ Alt + 181 = ╡ Alt + 182 = ╢ Alt + 183 = ╖ Alt + 184 = ╕ Alt + 185 = ╣ Alt + 186 = ║ Alt + 187 = ╗ Alt + 188 = ╝ Alt + 189 = ╜ Alt + 190 = ╛ Alt + 191 = ┐
Alt + 192 = └ Alt + 193 = ┴ Alt + 194 = ├ Alt + 195 = ├ Alt + 196 = ─ Alt + 197 = ┼ Alt + 198 = ╞ Alt + 199 = ╟ Alt + 200 = ╚ Alt + 201 = ╔ Alt + 202 = ╩ Alt + 203 = ╦ Alt + 204 = ╠ Alt + 205 = ═ Alt + 206 = ╬ Alt + 207 = ╧ Alt + 208 = ╨ Alt + 209 = ╤ Alt + 210 = ╥ Alt + 211 = ╙ Alt + 212 = ╘ Alt + 213 = ╒ Alt + 214 = ╓ Alt + 215 = ╫ Alt + 216 = ╪ Alt + 217 = ┘ Alt + 218 = ┌ Alt + 219 = █ Alt + 220 = ▄ Alt + 221 = ▌ Alt + 222 = ▐ Alt + 223 = ▀ Alt + 224 = ,, Alt + 225 = ß Alt + 226 = ,, Alt + 227 = ,, Alt + 228 = ,, Alt + 229 = ,, Alt + 230 = µ Alt + 231 = ,, Alt + 232 = ,, Alt + 233 = ,, Alt + 234 = ,, Alt + 235 = ,, Alt + 236 = ∞ Alt + 237 = ,, Alt + 238 = ,, Alt + 239 = ,, Alt + 240 = ,, Alt + 241 = ± Alt + 242 = ,, Alt + 243 = ,, Alt + 244 = ,, Alt + 245 = ,, Alt + 246 = ÷ Alt + 247 = ≈ Alt + 248 = ° Alt + 249 = ∙ Alt + 250 = · Alt + 251 = ,, Alt + 252 = ,, Alt + 253 = ² Alt + 254 = ■ Alt + 0128 = € Alt + 0130 = ‚ Alt + 0131 = ƒ Alt + 0132 = „ Alt + 0133 = … Alt + 0134 = † Alt + 0135 = ‡ Alt + 0136 = ,, Alt + 0137 = ‰ Alt + 0138 = ,, Alt + 0139 = ‹ Alt + 0140 = ,, Alt + 0141 = Alt + 0142 = ,, Alt + 0143 = Alt + 0144 = Alt + 0145 = ‘ Alt + 0146 = ’ Alt + 0147 = “ Alt + 0148 = ” Alt + 0149 = • Alt + 0150 = – Alt + 0151 = — Alt + 0152 = ˜ Alt + 0153 = ,, Alt + 0154 = ,, Alt + 0155 = › Alt + 0156 = ,, Alt + 0157 = Alt + 0158 = ,, Alt + 0159 = Ÿ Alt + 0160 = Alt + 0161 = ¡ Alt + 0162 = ¢ Alt + 0163 = £ Alt + 0164 = ¤ Alt + 0165 = ¥ Alt + 0166 = ¦ Alt + 0167 = § Alt + 0168 = ¨ Alt + 0169 = © Alt + 0170 = ª Alt + 0171 = « Alt + 0172 = ¬ Alt + 0173 = Alt + 0174 = ® Alt + 0175 = ¯ Alt + 0176 = ° Alt + 0177 = ± Alt + 0178 = ² Alt + 0179 = ³ Alt + 0180 = .. Alt + 0181 = µ Alt + 0182 = ¶ Alt + 0183 = · Alt + 0184 = ¸ Alt + 0185 = ¹ Alt + 0186 = º Alt + 0187 = » Alt + 0188 = ¼ Alt + 0189 = ½ Alt + 0190 = ¾ Alt + 0191 = ¿ Alt + 0192 = À Alt + 0193 = Á Alt + 0194 = Â Alt + 0195 = Ã Alt + 0196 = Ä Alt + 0197 = Å Alt + 0198 = Æ Alt + 0199 = Ç Alt + 0200 = È Alt + 0201 = É Alt + 0202 = ,, Alt + 0203 = Ë Alt + 0204 = Ì Alt + 0205 = Í Alt + 0206 = Î Alt + 0207 = Ï Alt + 0208 = Ð Alt + 0209 = Ñ Alt + 0210 = Ò Alt + 0211 = Ó Alt + 0212 = Ô Alt + 0213 = Õ Alt + 0214 = Ö Alt + 0215 = × Alt + 0216 = Ø Alt + 0217 = Ù Alt + 0218 = ,, Alt + 0219 = ,, Alt + 0220 = Ü Alt + 0221 = Ý Alt + 0222 = Þ Alt + 0223 = ß Alt + 0224 = à Alt + 0225 = á Alt + 0226 = â Alt + 0227 = ã Alt + 0228 = ä Alt + 0229 = å Alt + 0230 = æ Alt + 0231 = ç Alt + 0232 = è Alt + 0233 = é Alt + 0234 = ê Alt + 0235 = ë Alt + 0236 = ì Alt + 0237 = í Alt + 0238 = î Alt + 0239 = ï Alt + 0240 = ð Alt + 0241 = ñ Alt + 0242 = ò Alt + 0243 = ó Alt + 0244 = ô Alt + 0245 = ² Alt + 0246 = ö Alt + 0247 = ÷ Alt + 0248 = ø Alt + 0249 = ù Alt + 0250 = ú Alt + 0251 = ♥ Alt + 0252 = ü Alt + 0253 = ý Alt + 0254 = þ

Çok kullanılan diğer işaretler

Hava Durumu Sembolleri

☀ ☁ ☂ ☃

Gülücük İşaretleri

☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ

Para sembolleri

€ £ ¥ ¢ ƒ ₩

Üçgenler

▲ ◣ ◢ ◥ ▼ △ ▽ ⊿ ◤ ◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅

Küçültülmüş Sayılar

⁰ ⁱ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎

Roma Rakamları

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ

Yuvarlak İçinde Sayılar

➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉
➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓

Yuvarlak İçinde Harfler

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃ ⓄⓅⓆⓇⓈⓉ ⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ

Satranç İşaretleri

♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙

Eller

☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌

Müzik

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯

Madde (Bullet item) İşareti

Oynat/Duraklat/Durdur İşaretleri

⏯ ⏵ ⏸ ⏹

Ok İşaretleri

⇩ ⇨ ⇧ ⇦

Yunan Harfleri

Α α Αlfa
Ν ν Ni
Β β Vita/Beta
Ξ ξ Ksi
Γ γ Gama
Ο ο Omikron
Δ δ Delta
Π π Pi
Ε ε Epsilon
Ρ ρ Ro
Ζ ζ Zita
Σ σ ς Sigma
Η η İta
Τ τ Taf
Θ θ Thita/Teta
Υ υ İpsilon
Ι ι İota
Φ φ Fi
Κ κ Kappa
Χ χ Hi
Λ λ Lamda
Ψ ψ Psi
Μ μ Mi
Ω ω Omega

Tik ve Çarpı İşareti

✓ ×

Matematiksel Semboller

π ∞ Σ √ ∛ ∜ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍
∎ ∏ ∐ ∑ ∓ ∔ ∕ ∖ ∗ ∘ ∙ ∝ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∽
∾ ∿ ≀ ≁ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≌ ≠ ≣ ≤ ≥ ≪ ≫ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉
⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊲⊳
⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑
⋒ ⋓ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋬ ⋭ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽⁾ ⁿ ₊ ₋ ₌ ₍₎

Paylaş:

GoDaddy Domain Süresi Dolmadan Yenileme

 Bildiğiniz gibi çoğu zaman süresi dolan domainler birkaç günlüğüne tutuluyor ve kullanıcının yenileme yapması bekleniyor.

.com, .net ve .org gibi alan adları söz konusu olduğunda, domain süresi dolunca ceza ödemeden domaininizi yenileyebileceğiniz bir süre verilir ancak geri alma ücreti ve yenileme ücreti de söz konusu olabilir. Bu yüzden bu yazıda domain süresi dolmadan nasıl yenileme yapılacağını göstereceğim.

Öncelikle yenileme ve faturalandırma kısmına giriş yapıyoruz.

  1. Her ne kadar sayfada seçim yapınca ürünün yenileme için ekleneceğini yazmasa da yenilemek istediğiniz ürünün yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin.
    onay kutusunu işaretleyin
  2. Sayfanın en üstünde bulunan Sepete Ekle seçeneğini belirleyin.
    sepete ekle seçeneğini seçin

    Not: Birden çok ürünün dahil olduğu bir aboneliği yenilediğinizde abonelikteki tüm ürünler bu işlemden etkilenir. Maalesef ürünler tek tek yenilenemez.
  3. Satın alma işlemini tamamlayın.
Paylaş:

Ara