Klavye Alt Kodları

Klavye Alt Kodları ve Sık Kullanılan Semboller


Klavye Alt Kodları

Alt + 1 = ☺ Alt + 2 = ☻ Alt + 3 = ♥ Alt + 4 = ♦ Alt + 5 = ♣ Alt + 6 = ♠ Alt + 7 = • Alt + 8 = ◘ Alt + 9 = ○ Alt + 10 = ◙ Alt + 11 = ♂ Alt + 12 = ♀ Alt + 13 = ♪ Alt + 14 = ♫ Alt + 15 = ☼ Alt + 16 = ► Alt + 17 = ◄ Alt + 18 = ↕ Alt + 19 = ‼ Alt + 20 = ¶ Alt + 21 = § Alt + 22 = ▬ Alt + 23 = ↨ Alt + 24 = ↑ Alt + 25 = ↓ Alt + 26 = → Alt + 27 = ← Alt + 28 = ∟ Alt + 29 = ↔ Alt + 30 = ▲ Alt + 31 = ▼ Alt + 33 = ! Alt + 34 = ” Alt + 35 = # Alt + 36 = $ Alt + 37 = % Alt + 38 = & Alt + 39 = ‘ Alt + 40 = ( Alt + 41 = ) Alt + 42 = * Alt + 43 = + Alt + 44 = , Alt + 45 = – Alt + 46 = . Alt + 47 = / Alt + 48 = 0 Alt + 49 = 1 Alt + 50 = 2 Alt + 51 = 3 Alt + 52 = 4 Alt + 53 = 5 Alt + 54 = 6 Alt + 55 = 7 Alt + 56 = 8 Alt + 57 = 9 Alt + 58 = : Alt + 59 = ; Alt + 60 = < Alt + 61 = = Alt + 62 = > Alt + 63 = ? Alt + 64 = @ Alt + 65 = A Alt + 66 = B Alt + 67 = C Alt + 68 = D Alt + 69 = E Alt + 70 = F Alt + 71 = G Alt + 72 = H Alt + 73 = I Alt + 74 = J Alt + 75 = K Alt + 76 = L Alt + 77 = M Alt + 78 = N Alt + 79 = O Alt + 80 = P Alt + 81 = Q Alt + 82 = R Alt + 83 = S Alt + 84 = T Alt + 85 = U Alt + 86 = V Alt + 87 = W Alt + 88 = X Alt + 89 = Y Alt + 90 = Z Alt + 91 = [ Alt + 92 = .. Alt + 93 = ] Alt + 94 = ^ Alt + 95 = _ Alt + 97 = a Alt + 98 = b Alt + 99 = c Alt + 100 = d Alt + 101 = e Alt + 102 = f Alt + 103 = g Alt + 104 = h Alt + 105 = i Alt + 106 = j Alt + 107 = k Alt + 108 = l Alt + 109 = m Alt + 110 = n Alt + 111 = o Alt + 112 = p Alt + 113 = q Alt + 114 = r Alt + 115 = s Alt + 116 = t Alt + 117 = u Alt + 118 = v Alt + 119 = w Alt + 120 = x Alt + 121 = y Alt + 122 = z Alt + 123 = { Alt + 124 = | Alt + 125 = } Alt + 126 = ~ Alt + 127 = ⌂ Alt + 128 = Ç Alt + 129 = ü Alt + 130 = é Alt + 131 = â Alt + 132 = ä Alt + 133 = à Alt + 134 = å Alt + 135 = ç Alt + 136 = ê Alt + 137 = ë Alt + 138 = è Alt + 139 = ï Alt + 140 = î Alt + 141 = ì Alt + 142 = Ä Alt + 143 = Å Alt + 144 = É Alt + 145 = æ Alt + 146 = Æ Alt + 147 = ô Alt + 148 = ö Alt + 149 = ò Alt + 150 = û Alt + 151 = ù Alt + 152 = ÿ Alt + 153 = Ö Alt + 154 = Ü Alt + 155 = ¢ Alt + 156 = £ Alt + 157 = ¥ Alt + 158 = ,, Alt + 159 = ƒ Alt + 160 = á Alt + 161 = í Alt + 162 = ó Alt + 163 = ú Alt + 164 = ñ Alt + 165 = Ñ Alt + 166 = ª Alt + 167 = ▒ Alt + 168 = ¿ Alt + 169 = ⌐ Alt + 170 = ¬ Alt + 171 = ½ Alt + 172 = ¼ Alt + 173 = ¡ Alt + 174 = « Alt + 175 = » Alt + 176 = ░ Alt + 177 = ▒ Alt + 178 = ▓ Alt + 179 = │ Alt + 180 = ┤ Alt + 181 = ╡ Alt + 182 = ╢ Alt + 183 = ╖ Alt + 184 = ╕ Alt + 185 = ╣ Alt + 186 = ║ Alt + 187 = ╗ Alt + 188 = ╝ Alt + 189 = ╜ Alt + 190 = ╛ Alt + 191 = ┐
Alt + 192 = └ Alt + 193 = ┴ Alt + 194 = ├ Alt + 195 = ├ Alt + 196 = ─ Alt + 197 = ┼ Alt + 198 = ╞ Alt + 199 = ╟ Alt + 200 = ╚ Alt + 201 = ╔ Alt + 202 = ╩ Alt + 203 = ╦ Alt + 204 = ╠ Alt + 205 = ═ Alt + 206 = ╬ Alt + 207 = ╧ Alt + 208 = ╨ Alt + 209 = ╤ Alt + 210 = ╥ Alt + 211 = ╙ Alt + 212 = ╘ Alt + 213 = ╒ Alt + 214 = ╓ Alt + 215 = ╫ Alt + 216 = ╪ Alt + 217 = ┘ Alt + 218 = ┌ Alt + 219 = █ Alt + 220 = ▄ Alt + 221 = ▌ Alt + 222 = ▐ Alt + 223 = ▀ Alt + 224 = ,, Alt + 225 = ß Alt + 226 = ,, Alt + 227 = ,, Alt + 228 = ,, Alt + 229 = ,, Alt + 230 = µ Alt + 231 = ,, Alt + 232 = ,, Alt + 233 = ,, Alt + 234 = ,, Alt + 235 = ,, Alt + 236 = ∞ Alt + 237 = ,, Alt + 238 = ,, Alt + 239 = ,, Alt + 240 = ,, Alt + 241 = ± Alt + 242 = ,, Alt + 243 = ,, Alt + 244 = ,, Alt + 245 = ,, Alt + 246 = ÷ Alt + 247 = ≈ Alt + 248 = ° Alt + 249 = ∙ Alt + 250 = · Alt + 251 = ,, Alt + 252 = ,, Alt + 253 = ² Alt + 254 = ■ Alt + 0128 = € Alt + 0130 = ‚ Alt + 0131 = ƒ Alt + 0132 = „ Alt + 0133 = … Alt + 0134 = † Alt + 0135 = ‡ Alt + 0136 = ,, Alt + 0137 = ‰ Alt + 0138 = ,, Alt + 0139 = ‹ Alt + 0140 = ,, Alt + 0141 = Alt + 0142 = ,, Alt + 0143 = Alt + 0144 = Alt + 0145 = ‘ Alt + 0146 = ’ Alt + 0147 = “ Alt + 0148 = ” Alt + 0149 = • Alt + 0150 = – Alt + 0151 = — Alt + 0152 = ˜ Alt + 0153 = ,, Alt + 0154 = ,, Alt + 0155 = › Alt + 0156 = ,, Alt + 0157 = Alt + 0158 = ,, Alt + 0159 = Ÿ Alt + 0160 = Alt + 0161 = ¡ Alt + 0162 = ¢ Alt + 0163 = £ Alt + 0164 = ¤ Alt + 0165 = ¥ Alt + 0166 = ¦ Alt + 0167 = § Alt + 0168 = ¨ Alt + 0169 = © Alt + 0170 = ª Alt + 0171 = « Alt + 0172 = ¬ Alt + 0173 = Alt + 0174 = ® Alt + 0175 = ¯ Alt + 0176 = ° Alt + 0177 = ± Alt + 0178 = ² Alt + 0179 = ³ Alt + 0180 = .. Alt + 0181 = µ Alt + 0182 = ¶ Alt + 0183 = · Alt + 0184 = ¸ Alt + 0185 = ¹ Alt + 0186 = º Alt + 0187 = » Alt + 0188 = ¼ Alt + 0189 = ½ Alt + 0190 = ¾ Alt + 0191 = ¿ Alt + 0192 = À Alt + 0193 = Á Alt + 0194 = Â Alt + 0195 = Ã Alt + 0196 = Ä Alt + 0197 = Å Alt + 0198 = Æ Alt + 0199 = Ç Alt + 0200 = È Alt + 0201 = É Alt + 0202 = ,, Alt + 0203 = Ë Alt + 0204 = Ì Alt + 0205 = Í Alt + 0206 = Î Alt + 0207 = Ï Alt + 0208 = Ð Alt + 0209 = Ñ Alt + 0210 = Ò Alt + 0211 = Ó Alt + 0212 = Ô Alt + 0213 = Õ Alt + 0214 = Ö Alt + 0215 = × Alt + 0216 = Ø Alt + 0217 = Ù Alt + 0218 = ,, Alt + 0219 = ,, Alt + 0220 = Ü Alt + 0221 = Ý Alt + 0222 = Þ Alt + 0223 = ß Alt + 0224 = à Alt + 0225 = á Alt + 0226 = â Alt + 0227 = ã Alt + 0228 = ä Alt + 0229 = å Alt + 0230 = æ Alt + 0231 = ç Alt + 0232 = è Alt + 0233 = é Alt + 0234 = ê Alt + 0235 = ë Alt + 0236 = ì Alt + 0237 = í Alt + 0238 = î Alt + 0239 = ï Alt + 0240 = ð Alt + 0241 = ñ Alt + 0242 = ò Alt + 0243 = ó Alt + 0244 = ô Alt + 0245 = ² Alt + 0246 = ö Alt + 0247 = ÷ Alt + 0248 = ø Alt + 0249 = ù Alt + 0250 = ú Alt + 0251 = ♥ Alt + 0252 = ü Alt + 0253 = ý Alt + 0254 = þ

Çok kullanılan diğer işaretler

Hava Durumu Sembolleri

☀ ☁ ☂ ☃

Gülücük İşaretleri

☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ

Para sembolleri

€ £ ¥ ¢ ƒ ₩

Üçgenler

▲ ◣ ◢ ◥ ▼ △ ▽ ⊿ ◤ ◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅

Küçültülmüş Sayılar

⁰ ⁱ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎

Roma Rakamları

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ

Yuvarlak İçinde Sayılar

➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉
➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓

Yuvarlak İçinde Harfler

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃ ⓄⓅⓆⓇⓈⓉ ⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ

Satranç İşaretleri

♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙

Eller

☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌

Müzik

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯

Madde (Bullet item) İşareti

Oynat/Duraklat/Durdur İşaretleri

⏯ ⏵ ⏸ ⏹

Ok İşaretleri

⇩ ⇨ ⇧ ⇦

Yunan Harfleri

Α α Αlfa
Ν ν Ni
Β β Vita/Beta
Ξ ξ Ksi
Γ γ Gama
Ο ο Omikron
Δ δ Delta
Π π Pi
Ε ε Epsilon
Ρ ρ Ro
Ζ ζ Zita
Σ σ ς Sigma
Η η İta
Τ τ Taf
Θ θ Thita/Teta
Υ υ İpsilon
Ι ι İota
Φ φ Fi
Κ κ Kappa
Χ χ Hi
Λ λ Lamda
Ψ ψ Psi
Μ μ Mi
Ω ω Omega

Tik ve Çarpı İşareti

✓ ×

Matematiksel Semboller

π ∞ Σ √ ∛ ∜ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍
∎ ∏ ∐ ∑ ∓ ∔ ∕ ∖ ∗ ∘ ∙ ∝ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∽
∾ ∿ ≀ ≁ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≌ ≠ ≣ ≤ ≥ ≪ ≫ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉
⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊲⊳
⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑
⋒ ⋓ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋬ ⋭ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽⁾ ⁿ ₊ ₋ ₌ ₍₎

Paylaş:

Ara