Çok İşlemcili Sistemde FLOPS HesaplamaMerhaba bu yazıda çok işlemcili sistemlerde nasıl Flops hesaplanacağını örnekle göstereceğim.

FLOPS kelime anlamı olarak floating point operations per second anlamına geliyor. Yani Saniyedeki Kayan Nokta İşlemleri" 'nin kısaltmasıdır. İşlemcinin işlem hızını ölçmek için kullanılan etkili bir yöntemdir.

Örneğin bir çoklu işlemcili sistemin 10 işlemci barındırdığını varsayalım. Her işlemci de maksimum olarak 200 MFLOPs (millions of floating point operations per second) uygulama hızına sahip olsun. Eğer kodumuz %10 sequential(sıralı) ve %90 paralel çalışıyor ise bizden sistem performansının MFLOPs cinsinden değeri soruluyor olsun.

Öncelikle sonucu bulmak için kullanmamız gereken yasa Amdahl Yasası.

Amdahl's Law aşağıdaki şekilde formülize edilebilir:
Formülde s = sıralı çalışan işlemci yüzdesini, n ise işlemci sayısını ifade ediyor.

Eğer s yerine %10'u, n yerine de işlemci sayısı olan 10'u koyarsak sonuç 5,26 çıkıyor.
Bunun anlamı hızın 5,26 kat daha fazla olacağı.
Başlangıç değeri olan 200'ü 5,26 ile çarparsak 200*5,26'dan sonuç yaklaşık olarak 1053 MFLOPS çıkar.
Paylaş:

Ara