Gradio'da Başlığa Logo Ekleme

 Bu yazıda Gradio'da title kısmına nasıl logo ekleyebileceğini göstereceğim. 


1.Yol: Gradio Blocks ile:

import gradio as gr

with gr.Blocks() as demo:
 with gr.Row():
  with gr.Column(scale=1):
    None
  with gr.Column(scale=1, variant="default"):
    gr.HTML("""<div id='output_image' style='display:block; 
         margin-left: auto; margin-right: auto;
         align-items: center; justify-content: center;'></div>""")
    result = gr.Image("logo.png",
            label=None, show_label=False, height=150, elem_id="output_image",
            show_download_button=False, container=False)
  with gr.Column(scale=1):
    None

2.Yol: Gradio Interface ile:

import base64
import gradio as gr

with open("logo.png", "rb") as f:
  logo_base64 = base64.b64encode(f.read()).decode()
title_with_logo = f"""YOUR TITLE
          <img src="data:image/jpeg;base64,{logo_base64}" 
          width="125" style='display:block; 
          margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 1ch; 
          align-items: center; justify-content: center;'>""" 

interface = gr.Interface(
  title=title_with_logo,
  fn=your_result_function,
  inputs=gr.Image(),
  outputs='image',
)

interface.launch()
Paylaş:

Ara