WSL için Github'a SSH Yetkisi Verme

 WSL2 üzerinde git ile Github'daki gizli repolar üzerinde clone/push/pull işlemleri yapabilmek için nasıl SSH Yetkisi verileceğini göstereceğim. 

1. İlk olarak WSL terminalinizi açın ve aşağıdaki komutu yapıştırın.

cd ~/.ssh && ssh-keygen

2. Dosyayı hangi isimle kaydetmek istediğiniz sorulacak. Boş bırakın, varsayılan olarak id_rsa.pub şeklinde kaydedilecek. Sonrasında ssh bağlantısı için şifre oluşturmanız istenecek. Şifrenizi girin.

3. Bu komutu çalıştırın. SSH anahtarınız panoya kopyalanacaktır.

cat id_rsa.pub | clip.exe

4. Github'da https://github.com/settings/keys sayfasını açın ve SSH key'ini hesabınıza herhangi bir isimle ekleyin.Paylaş:

Ara